Interesse voor ‘Patiënt included innoveren’ bracht een kleine 200 mensen samen op de PatiëntenTOP in Utrecht op 11 april. Een greep uit het boeiende programma.

Hoe betrek je patiënten bij de zorg?
Alleen de vraag al is dubieus. Méédoen is het antwoord, in ieder geval voor de jongeren van All of me. Zodat ze zich serieus genomen voelen door de mensen die er verstand van hebben (citaat: ‘dus geen artsen’). Met andere woorden: zoek het gesprek. En laat Wat wil je? dan soms lastig te beantwoorden zijn, er valt genoeg te zeggen op de vraag Wat wil je niet?

Vraag uw apotheek om de Kijksluiter
Pharos en Zorganimaties/de Kijksluiter bepleiten het zelfde principe, maar dan gericht op de 2,5 miljoen laag geletterden in Nederland. E-health biedt daarbij enorme kansen, mits de informatie passend en toegankelijk wordt aangeboden en dit betekent testen! Op het terrein van geneesmiddelen valt heel veel winst te boeken, zowel in gezondheid (duidelijke informatie = beter gebruik = meer effect) als financieel (geraamde jaarlijkse verspilling: € 2 miljard). Kijksluiter is een geweldige stap voorwaarts én al beschikbaar via 300  apotheken. De bibliotheek omvat meer dan 1.000 gepersonaliseerde videoanimaties (met ondertiteling) in begrijpelijk Nederlands en 3 andere talen.

Geen zorg(en) zonder protocol?
In het project Protocol Los ondervinden huisartsenpraktijken in de regio Haaglanden hoe het is om te werken zonder de gestructureerde richtlijnen van ketenzorgprogramma’s en vrij van verantwoording naar de zorgverzekeraar. Absoluut wennen, zowel voor patiënten als hulpverleners. In het uitzetten van bijpassende visie en beleid zijn grote verschillen te zien: van volledige focus op de patiënt tot het zorgvuldig definiëren van de nieuwe rol van zorgverlener. Een interessant proces waarvan de uitkomsten in 2018 bekend worden.

High five
De directeur innovatie en zorgvernieuwing van VWS besloot de middag met de constatering dat patiënt empowerment een niet meer weg te denken beweging is. 17 jaar na de eerste stappen in 2000 kan de gebalde vuist van de patiënt zich openen voor een high five met de hulpverlener. Wat dan nog rest is een handdruk om de gelijkwaardige relatie te bekrachtigen.

De gebruiker aan het stuur bij zorginnovatie – 11 april 2017

Janny Bruining