Stichting TopaA-Z bedacht een spel om basisscholen te ondersteunen bij vraagstukken over (aankomend) verlies. De ontwikkeling van dit spel wordt nu mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van € 2.500 vanuit Monuta Helpt.  Dit fonds richt zich op projecten die eraan bijdragen dat niemand alleen afscheid hoeft te nemen.

Een groot aantal kinderen/jongeren (75%) krijgt al tijdens de schoolperiode te maken met een overlijden in de nabije omgeving. Het spel is bedoeld om het gesprek op school over verlies te bevorderen. Duidelijkheid te scheppen over hoe docenten elkaar kunnen ondersteunen, hoe  ouders en leerlingen het beste opgevangen maar ook voorbereid kunnen worden, enz.

Het Verloren Spel (werktitel) kan ‘op maat’ gespeeld worden, is interactief en praktijkgericht opgezet. Bewustwording en kennis zijn standaard elementen, aanvullende thema’s worden in samenspraak met de schoolleiding gekozen. Bijvoorbeeld Visie & beleid, Communicatie, Ervaringen in het werk, Gedrag, Ouders aan het woord, enz. Op basis van de antwoorden van de deelnemers en de dialogen vormt zich een verbeterprogramma dat eenvoudig in een plan van aanpak kan worden vertaald.

Stichting TopaA-Z is een collectief van programmaleiders en zorgvernieuwers dat samen werkt aan projecten waarbij de inzet is om mensen tot hun recht te laten komen. Niet het onmogelijke telt, maar juist dat wat de mens kan en aan talenten in zich heeft. Het Verloren Spel zal eind 2017 klaar zijn voor gebruik.