Praten over de dood

In contact blijven

Sommige mensen weten dat ze niet lang meer te leven hebben. Anderen maken van dichtbij mee, dat iemand afscheid moet nemen van het leven. Praten over doodgaan is niet gemakkelijk. Want waar moet je het over hebben? Hoe doe je dat? Bij STEM draait het om in contact blijven.

Sterven op je eigen manier

Ondanks hun wens om thuis te overlijden, sterven veel mensen in een ziekenhuisbed. Dat is niet nodig vindt Stichting STEM, zeker niet in Nederland.  STEM staat voor STerven op je Eigen Manier en is opgericht door zorgprofessionals. STEM biedt handvatten aan zorgverleners om in contact te kunnen blijven.

 

STEM scholing Train de trainer

Deelnemers aan het scholingstraject in Flevoland zijn afkomstig uit de formele en de informele zorg. De lesstof richt zich vooral op bewustwording, inclusief de eigen verhouding tot sterven. Het accent ligt verder op dialoogvoering (motiverende gesprekstraining) en intercollegiale communicatie. Het begeleiden van de training en intervisie is in handen van STEM-docenten.

Verspreiden en omarmen

Van cursisten wordt verwacht dat zij bijdragen aan verdere verspreiding van het gedachtegoed van STEM. TopaA-Z ondersteunt de deelnemers en het management van de betrokken organisaties. Dit gebeurt individueel of op teamniveau, altijd op maat.

Teamvorming

Extra aandacht gaat uit naar de toenadering tussen formele en informele zorg. STEM en TopaA-Z zetten in op teamvorming en het zichtbaar maken van resultaten.

Hoe wil ik leven als ik doodga? Erover praten is lastig, maar wel zinvol.

Links

Meer informatie over stichting STEM vindt u op de gelijknamige website.