De wereld van verschil

Hoe vertel je een kind …..

…. dat zijn vader, moeder, broer of zus ernstig ziek is?

Het ernstig ziek zijn en overlijden van iemand die je heel dierbaar is, grijpt diep in in het leven. Om hierbij te ondersteunen is de Wereld van Verschil ontwikkeld. Bedoeld voor ouders, kinderen en jongeren van wie een gezinslid levensbedreigend ziek is of is overleden, verwacht of onverwacht. Er zijn drie Werelden, passend bij verschillende situaties.

Het kan een foto zijn van je moeder die met jou koekjes bakt, terwijl ze zo ziek was. Laat ouder(s) en kinderen ervaren dat je samen plezier kunt hebben, in een verschrikkelijk moeilijke tijd. Het leed wordt niet minder, maar kan wel troost bieden. Dat doet de Wereld van Verschil.

Metta

(specialistisch verpleegkundige)

Lezing of Workshop

Als ouder praat je niet graag met je kind over ziek zijn en afscheid, zeker niet als dat in je eigen situatie speelt. Toch leert de ervaring dat kinderen meestal feilloos weten dat er iets heel ergs aan de hand is. Tijdens de lezing of workshop wordt duidelijk hoe De Wereld van Verschil kan helpen om de dialoog tussen ouder en kind(eren) op gang te brengen. U hoort persoonlijke verhalen en ervaart dat de belevings- en de suggestiekaarten van De Wereld van Verschil helpen!

De Wereld van Verschil

Verschillende losse onderdelen bij elkaar helpen bij het leren omgaan met een ziek gezinslid en bij afscheid nemen. Het meest opvallend is de landkaart. De landkaart die het levenspad van een kind van 0-12 jaar uitbeeldt.Op de kaart staat onder meer een Papastad en een Mamastad, maar ook een Pijn en Verdriet Brug, een Meer vol Liefde en een Gelukkanaal. Deze kaart kan gebruikt worden om een gesprek op gang te brengen, herinneringen op te halen of juist nieuwe herinneringen toe te voegen.

Van kwijt naar ‘t gaat weer

Op deze extra lange waterkaart staan onder andere: Familiefort, Tsunami van Gevoel, Warme Herinneringenbaai en de Dat Wat Blijft Zee. Ook is er een quiz waarmee het kind kan ontdekken waar hij of zij goed in is. Hierbij horen ideeënkaarten met tips voor activiteiten die het kind (alleen of samen) kan doen.

Online

Deze plek is voor jong volwassenen tussen 12 en 20 jaar. Een digitale omgeving waarin je ervaart dat je niet alleen bent met al je moeilijkheden en verdriet om het (aankomend) verlies van een dierbare. De Online Wereld is een plaats om te werken aan mooie herinneringen. Er zijn verschillende werelden, de zee van afscheid, het vreugdebos en bij de vuurtoren kun je vragen stellen aan een deskundige.

Links

Meer informatie over De Wereld van Verschil vindt u op de website https://online.dewereldvanverschil.nl/

De Wereld van Verschil is ontwikkeld vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Noord- en Oost-Flevoland.