Het LeefGoed

Ambitie

In Het LeefGoed staat kwaliteit van leven en persoonlijke beleving bij alle activiteiten en voorzieningen centraal. Bij wonen, recreatie, werken en leren en bij zorg en ondersteuning. Het resultaat is een natuurlijke eenheid die domeinen, terreinen en locaties overstijgt.

Versterken door verbinding

Het LeefGoed zorgt voor de overkoepelende verbinding. Bijvoorbeeld door deskundigheid, ambitie, maatschappelijk ondernemen en persoonsgerichte ondersteuning te koppelen aan economische bedrijvigheid.

 

Informatie

Wilt u meer weten? Stuur een mail naar info@topaaz.nu en wij nemen contact met u op.

Een plaats van mensen en mogelijkheden. Om jezelf te zijn of tot jezelf te komen, om te rusten én je uit te leven, te werken, maar vooral om te blijven wie je bent.