Kwetsbare ouderen

Zo lang mogelijk thuis wonen

Veel mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, ook als dat niet meer vanzelfsprekend gaat. Maar wat is nodig om dit voor elkaar te krijgen. Hoe zorgen we voor een veilige en prettige woonomgeving voor iedereen, ook als je kwetsbaar bent en hulp nodig hebt?

Dialoog

Stichting TopaA-Z gaat hierover in gesprek met iedereen die mee wil denken. Mensen uit de buurt, de plaatselijke supermarkt, de bakker, de vrijwilliger maar ook zorgverleners zoals de wijkverpleegkundige of dokter. Op zoek naar nieuwe inzichten, verbinding en concrete verbeteringen. Het begint met bewustwording van elkaars mogelijkheden en belemmeringen. Het vraagt mensen die gedreven zijn om de zorg samen beter te maken.

Op zoek

In maximaal 3 Flevolandse gemeenten gaan we met inwoners op zoek naar

  • input die bijdraagt aan het verbeteren van de woon- en leefomgeving zodat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen
  • verbeteringen, knelpunten en wensen die ouderen ervaren
  • ideeën die helpen om te blijven deelnemen aan de eigen leefomgeving

Focus

Gemeenten willen graag een samenleving zijn met plaats en mogelijkheden voor alle burgers, met en zonder beperking. Een samenleving waarin men naar elkaar omziet en maximaal deel neemt.

Links

Meer informatie over informele zorg in Flevoland vindt u op de websites van

Oorsprong

TopaA-Z voert namens de Provincie Flevoland twee projecten uit in het kader van zorginnovatie.

Het project  wordt (in 2016) exclusief aangeboden aan gemeenten in de Provincie Flevoland. Bevindingen worden toegevoegd aan de programmalijn dementievriendelijke provincie en informele zorg van het CMO Flevoland.