Mensgerichte zorg

Wat is het doel?

Steeds meer zorgaanbieders zien, dat het bestrijden van ziekte een onderdeel is van de zorg; geen doel, maar een middel. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen karakter, waarden, normen en levensverhaal. Goed inspelen op wat iemand echt nodig heeft, vraagt inzicht in de persoon.

Training

Hulpverleners voeren vaak gesprekken over ziekte, complicaties, behandelmogelijkheden, bijwerkingen enz. De training Mensgerichte Zorg zet de medische invalshoek op het tweede plan en ondersteunt hulpverleners bij een mensgerichte benadering. Deelnemers gaan aan de slag met de elementen: dit wil ik, dit kan ik en dit kies ik. Zo ervaren zij aan den lijve, hoe het is om te vertellen wie je bent en wat er toe doet.

Mensgerichte methodiek

Anders denken verandert de werkwijze en methodiek in een organisatie. Centraal staat het afstemmen van de benadering op het individu.

In het voorbeeldproject krijgen mensen die vaker dan 1 keer worden opgenomen, direct begeleiding van een getrainde coach. De coach zoekt actief naar achterliggende redenen die verband houden met de heropname. Belangrijke aspecten die tot resultaten leiden:

 • gevalideerde instrumenten
 • goede instructie en afspraken in de tweede en eerste lijn  en
 • coachtechnieken

Voorbeeldproject

 1. Wens Het aantal ziekenhuis heropnames bij COPD patiënten laten dalen
 2. Inzet Het volgen van mensen met COPD van heropname tot en met de thuissituatie
 3. Resultaat Meer dan 45% minder heropnames na 2 jaar en toename van de ervaren kwaliteit van leven
 4. Werkwijze Volledige coaching van de mens om wie het gaat – los van protocollen en werkafspraken. Om zo te ontdekken waar het mis kan gaan en welke interventies nodig zijn om heropname te voorkomen.
 5. Monitor Structureel resultaten vergelijken door te kijken naar;
  1. medisch, sociaal en psychisch welbevinden
  2. woon-, leefsituatie en sociaal netwerk
  3. therapietrouw en coping en zelfmanagement
  4. zorgbehoefte en zelfzorgmogelijkheden
  5. organisatie van zorg

Succesvol

Toonaangevende innovatie en koploper, luidde de landelijke qualificatie. Omdat niet alleen (her)opnames verminderden, maar ook de ervaren kwaliteit van leven van de chronisch zieke mens verbeterde.

Meer weten?

Geïnteresseerd hoe wij samen met uw organisatie (her)opnames bij chronische aandoeningen kunnen verminderen? TopaA-Z biedt de mensgerichte methodiek aan door training en coaching on the job. Dé garantie dat uw medewerkers optimaal grip krijgen op de nieuwe werkwijze vanuit de eigen praktijk.