TopaA-Z 3D

Veranderen

Hoe verbinden we ons eigen perspectief aan dat van andere mensen? Deze cruciale vraag is altijd actueel. Of het nu gaat om contact met werknemers, of met mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Het eigen perspectief van mensen is vaak leidend voor hun handelen. Om dit te kunnen veranderen is het nodig om anders te leren kijken.  Door meer te zien, wordt het mogelijk om anders te denken en komen veranderingen binnen bereik. TopaA-Z 3D helpt dit proces op gang.

3D-dialoog

De methodiek kent 4 vaste elementen: kennismaken, ervaringen uitwisselen, dromen delen en bedenken wat je zelf kunt doen. Dialoog is een open gesprek, dat leidt tot concrete opbrengsten. TopaA-Z biedt flexibele toepassingen voor een dialoog, van ontbijt tot high tea, op eigen locatie of in een (mobiele) verrassende omgeving.

Als begeleider van een dialoogtafel mag ik gezond nieuwsgierig zijn. Wat kunnen mensen prachtige zaken naar voren brengen. Ik geniet er steeds weer van. Mensen die elkaar (meestal) niet kennen, waarderen wat de ander vertelt, met respect voor elkaars overtuiging. Ieder gesprek levert nieuwe inzichten, iedere dialoog doet er toe.

Liesbeth

(begeleider)

3D-discussie

Een 3D-discussie is goed toepasbaar in groepen en kenmerkt zich als

  • effectief instrument voor meningsvorming
  • platform voor verschillende standpunten, op basis van gelijkwaardigheid
  • geschikt om verschillende inzichten tot elkaar te brengen
  • waardenloze beleving

Een deskundige voorzitter bewaakt ieders inbreng en zorgt er voor dat de voorliggende vragen ook echt beantwoord worden. TopaA-Z adviseert u graag over geschikte locaties.

Dialoog Debat Discussie

TopaA-Z 3D is toepasbaar in profit en non-profit sector

  • 3D verbindt, inspireert en/of zet op scherp
  • 3D mobiliseert denkkracht
  • 3D maakt het mogelijk om anders te leren kijken
  • 3D vraagt om luisteren, de ander echt horen, reflecteren op je eigen mening, inspelen op wat de ander zegt en laat zien…….
  • 3D laat bestaande verbindingen, bewegingen en talenten floreren
  • 3D maakt verandering mogelijk vanuit de kracht van perspectievenwissel

 

3D-debat

Een debat is een tweespraak, waarbij deelnemers argumenten aanvoeren voor verschillende opvattingen. Duidelijke, prikkelende, ongenuanceerde stellingen vormen de basis. Het verdedigen van een andere dan de eigen overtuiging, vraagt creativiteit. Een debat boort alle denkkracht aan en is bijzonder geschikt voor een brainstormsessie.

TopaA-Z zorgt voor deskundige leiding en een flexibele aanpak. Dit kan variëren van een wedstrijdsetting tot een ontspannen locatie. Heeft u suggesties? We denken graag met u mee.

Ik vind het prettig om een onderwerp op scherp te zetten; het brengt me snel tot de kern van de problematiek en daar hou ik van.

Jeanette

(manager in het onderwijs)

Wilt u in contact komen met organisaties die TopaA-Z 3D hebben ingezet? Wij geven u graag een lijst met referenties.