TopaA-Z spel

Inleiding

In een organisatie kunnen vraagstukken voorkomen. Vraagstukken waar je soms niet gemakkelijk met elkaar over in gesprek gaat. Het TopaA-Z spel is HET spel om deelnemers laagdrempelig met elkaar in gesprek te brengen en te laten nadenken over thema’s die er in de organisatie toe doen.

Het Spel

Het doel van het spel is om met de deelnemers een dialoog te starten over onderwerpen, die binnen de organisatie verdieping vragen. Onderwerpen zoals missie, visie, beleid, wetgeving of beroepscode.

Het spel wordt een uur tot anderhalf uur gespeeld met maximaal 4 teams. Een team bestaan uit maximaal 6 leden. Een spelleider heeft de regie. De onderwerpen worden bespreekbaar gemaakt via actiekaarten. Ook wordt de urgentie van de actiekaart bepaald:

  1. actie op korte termijn.
  2. belangrijk, maar kan wachten
  3. niet urgent.

Op deze wijze ontstaat een op maat geformuleerd advies en actieplan.

Spelleider(s)

De spelleider heeft een neutrale rol en heeft de taak de dialoog constructief te laten verlopen.

Waarom een spel?

Een spel is handig:

  1. Het is laagdrempelig en maakt lastige onderwerpen bespreekbaar.
  2. De effectiviteit van leren en bewustwording is groot.
  3. De spelers zijn in een ander “rollenspel” als het gebruikelijke tijdens hun werk, waardoor de vooraf ingenomen standpunten niet de hoofdrol spelen.

 

 

Een dialoog is een gesprek meerdere mensen, waarin een vrije gedachtewisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Kenmerkend is dat er betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen. Écht luisteren ligt aan de basis hiervan.

Vooraf

De spelleider bespreekt vooraf de onderwerpen met de opdrachtgever, zodat het spel afgestemd is op het vraagstuk van de organisatie.

Voorbeelden van thema’s:

  1. Vakinhoudelijke kennis
  2. Beroepscode
  3. Thema’s die spelen (bijvoorbeeld verlies, familieparticipatie, nieuwe wetgeving, etc.)

Achteraf

Tijdens het spel is dialoog gevoerd over de onderwerpen. Op basis van deze dialoog wordt er een concreet adviesplan gemaakt.

 

 

Het professionaliseringsspel hielp ons om in een spelvorm een dialoog op gang te brengen over hoe we naar ouders en kinderen kijken, wat we belangrijk vinden in ons werk en wat professionaliteit betekent. Een geslaagd onderdeel van de teamdag!

 

Mariska van der Steege