Zo wil ik leven!

Invloed op je eigen zorgproces

“Zo wil Ik Leven”, ZWIL maakt mensen weerbaarder. ZWIL helpt om de eigen levenswaarden duidelijk te maken aan de behandelaar of hulpverlener. Op voet van gelijkwaardigheid kan een afweging gemaakt worden tussen persoonlijke levenswensen en behandelmogelijkheden of andere wensen.

Eigenheid

De applicatie ZWIL geeft inzicht en overzicht op wat belangrijk is in uw leven.

  • Kies uit 12 onderwerpen de belangrijkste. Eigen onderwerpen kunnen worden toegevoegd.
  • Maak onderwerpen persoonlijk. Bijvoorbeeld bij ouderschap ‘elke avond voorlezen aan mijn jongste dochter’.
  • Kies een foto die past bij het onderwerp en maak uw persoonlijke overzicht.
  • Ervaringen en belevenissen kunnen in een logboekje gezet worden

De ZWIL app geeft tips voor het voeren van een gesprek met anderen over wat u belangrijk vindt in het leven.

Grip

Zo wil Ik Leven is een verkenning in wat iemand echt belangrijk vindt. Dit zoeken kan goed samen met familie en naasten. Uiteindelijk geeft het inzicht in de eigen levenswensen en doelen. Het wordt duidelijk wat er meer en minder toe doet.

Training

De ZWILtraining geeft professionals handvatten om het gesprek te voeren met mensen die niet meer kunnen genezen. Wilt u meer weten over de training en andere mogelijkheden van Zo Wil Ik Leven ? Bezoek onze website.

 

Niet meer beter worden.

Jaarlijks horen 80.000 mensen dat zij een beperkte levensverwachting hebben. Vaak ontstaat daardoor chaos en paniek en kan men de gedachten niet meer op orde krijgen. Juist op dat moment zijn er belangrijke keuzes te maken. Wat wilt u ? Wel of niet behandelen ? In hun verwarring zijn mensen geneigd om de arts te volgen, ook als het behandelplan niet echt bij hen past.

Zeer zinvolle scholing met mooi instrument om goed met elkaar in gesprek te komen.

Marjan, wijkverpleegkundige