Verlies op school; het TopaA-Z spel ondersteunt

Stichting TopaA-Z uit Marknesse ontving een donatie van Monuta Helpt.

Robert Schepers, uitvaartverzorger van Monuta, reikte de symbolische cheque uit. Met deze bijdrage kan de stichting het TopaA-Z spel ontwikkelen om basisscholen te ondersteunen bij vraagstukken over (aankomend) verlies.

Verlies bespreekbaar maken

Een groot aantal kinderen/jongeren, 75%, krijgt tijdens de schoolperiode te maken met een overlijden in de nabije omgeving. Dat geeft verdriet en roept vragen op als ‘hoe kan ik omgaan met dit verlies?’ Opa of oma overlijdt. De ouder van een vriendje, een klasgenootje of een eigen ouder. Kinderen kunnen zelf ernstig ziek worden of de docent op school. Zelfs als een kind geen directe ervaringen heeft met doodgaan, komt het ermee in contact. Er is immers ook tv, de krant en internet.

Kennisoverdracht lost het vraagstuk niet op

“Vanuit de praktijk vragen scholen ons vaak om een presentatie of korte cursus om zo het vraagstuk, over hoe om te gaan met verlies op school, ‘op te lossen’. Of we worden ad hoc gevraagd als de nood hoog is”. Liesbeth Winters is een van de ontwikkelaars van het TopaA-Z spel. Zij geeft aan dat focus op kennisoverdracht niet de oplossing is. “Wil je vraagstukken op een passende manier bespreken, dan vraagt dat om visie en beleidsontwikkeling. Kijk maar naar de ontwikkeling van het voorkomen van pesten op school”.  Dat biedt het TopaA-Z spel. Het helpt scholen om hierover kort en krachtig met elkaar in gesprek te komen en interventies op maat te realiseren die binnen de school kunnen verankeren! Dat dit zo werkt, heeft inmiddels een school ervaren die het demospel heeft gespeeld.

Het spelen van het spel is enorm helpend in de verdere oriëntatie op het thema ‘verlies’. Je wordt met elkaar op een uitdagende manier hiermee geconfronteerd.

 “Het spel is een heel prettige manier om het erover te hebben en helpt ons verder”.

Van spel naar concreet actieplan

Volgens Robert Schepers is het TopaA-Z spel een prachtige innovatieve manier om in het basisonderwijs verlies, overlijden en rouw op een gedegen manier met elkaar te bespreken. “Het spel biedt meer dan dat. Het biedt na afloop een concreet actieplan waarmee de school zelf stappen kan zetten om te komen tot een school met kennis van zaken, waar verlies oprechte aandacht heeft. Niet alleen op de momenten dat verlies de school binnenkomt, maar daadwerkelijk verankerd in het beleid, activiteiten en uitingen van de school. Dat is heel sterk aan dit weldoordachte laagdrempelige spel en daarom heeft Monuta HELPT de ontwikkeling van dit spel van harte ondersteund.”